Ostutingimused

Müüjaks on www.carmenpritson.ee / pood.carmenpritson.ee/ koolitusi, kursusi ja seminare e-teenusena haldav Osaühing INargentum (registrikood 16258574 , asukoht Haldja 37, Luige alevik, Harjumaa,        tel +372 5264386, e-post tere@carmenpritson.ee).

Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

 • Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab lepinguga võetud kohustused vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

 • Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguse tõendamiseni ostja poolt.

 • Kõik e-poe hinnad on esitatud eurodes (€) ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

 • Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt kehtestatud ostutingimustest. Tellimuse kinnitus koos ostutingimustega edastatakse ostjale e-kirja teel pärast tellimuse tegemist.

 

 • Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.

 • Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või kriminaalse käitumise ilmnemisel või müügilepingust taganemise õiguse kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

 • Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

E-poe kasutajaks registreerimine

Ostude sooritamiseks ei pea olema e-poe registreerunud kasutaja, kuid müüja soovitab ostjal siiski endale kasutajakonto luua.

Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu v.a juhul kui ei ole poolte vahel kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Toodete tellimisega seotud info

Toote kirjeldus on järgmine:

 • toote nimetus (koolitus, seminar, kursus) ;

 • toimumise kuupäeva;

 • toimumise asukoht;

 • saadavus;

 • hind (1 tk kohta, koos käibemaksuga ja ilma);

 • pilt (mis oma olemuselt on illustratiivne ja võib erineda tegelikkusest);

 • “uus” (toode on tulnud müüki viimase nädala jooksul).

Lisavõimalused tootelehel:

 • lisainfo päring (võimalus uurida toote kohta lähemalt, esitades küsimuse ja päringu edastaja andmed);

 • lisa ostukorvi.

Ostukorv

Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

 • valitud toote nimetus (koolitus, seminar, kursus);

 • toimumise kuupäev;

 • toimumise asukoht;

 • tükihind;

 • kogus (koguseid saab muuta vajutades kas miinus või plussmärgil või kui soovitakse märkida kindlat kogust, siis tuleb vajutada numbrile pärast mida avaneb lahter, kuhu saab soovitud koguse numbrina märkida);

 • rea summa (vastavalt mitu tk olete soovinud osta);

 • summa kokku, kus nähtub kogu ostukorvi maksumus (koos käibemaksuga ja ilma).

 • Toote eemaldamiseks ostukorvist tuleb vajutada sümbolil “Eemalda”.

Kui ostja mõtleb tellimuse vormistamise käigus ümber ja soovib toote osta hoopis tulevikus, on võimalik tooted ostukorvi jätta ning kasutaja olemasolul ei kao need Teie ostukorvist enne kui olete need ise eemaldanud.

Ostu vormistamine

Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

Tellimiseks tuleb valida sobiv makseviis. Tasuda saab e-poes pangalingiga või ülekandega. Sularahas saab maksta vaid eelneval kokkuleppele müüjaga. Tellimuse esitamisega võtab ostja kohustuse tellitu eest tasuda. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus broneerida koht üritusele.

Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

 • tellija andmed;

 • ostukorvi maksumus;

 • makseviis

kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

Juriidilistel isikutel on võimalus tellida toodet (koolitus, kursus, seminar) ka ettemaksu arve alusel või sooritada ost internetipangas makstes. Ettemaksu arve saadetakse e-kirjana. Pärast tellimuse eest tasumist kas internetipangas või ettemaksuarve alusel broneerib müüja toote.

Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel.

Kui juriidilisest isikust ostja ei ole tellimuse eest tasunud (arvete puhul 1 tööpäev tellimuse esitamisest kui müüja ei ole märkinud teisiti), tühistab müüja tellimuse automaatselt ning müügileping loetakse tingimuse saabumata jätmise tõttu sõlmimata

 • Konto (Sisselogimine)

Rubriigi “Minu Konto” all nähtub järgnev informatsioon:

 • profiil (e-poe kasutajaga seotud andmed);

 • aadressid (üld- ja kättetoimetamisaadress);

 • tellimuste ajalugu (siin saab jälgida ostude ajalugu).

 • Ostetud kursused

Taganemisõigus

Pärast  toote (kursus, koolitus, seminar) ostu sooritamist ( koha broneerimist üritusele) on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda , kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne ürituse toimumist. [olenevalt  ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele]. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile pritsontamme@gmail.com hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist. Toote (koolitus, kursus, seminar) tagastamise kulud kannab ostja. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks (pilet toimuvale üritusele) oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja (ostetud pileti) tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

E-poes sisalduv info

Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi etteteavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud broneeringule.

E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile tere@carmenpritson.ee või helistada telefonil: +372 5264386

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti teel pritsontamme@gmail.com  või helistage +372 5264386